ÄR NÖJD TILLRÄCKLIGT?

Vårt svar är enkelt, och det är nej!

Att ha kunder som är nöjda är bra men att ha kunder som är lojala är toppen! Den stora skillnaden mellan de båda är att en lojal kund oftast betyder ökad merförsäljning och bättre lönsamhet för verksamheten.

Vår uppfattning är att många av dagens företag och verksamheter är så fokuserade på att jaga nya kunder att de nästan glömmer bort de befintliga. Lojala kunder är ingenting man bara får utan det är någonting man måste arbeta aktivt med. Det handlar om att redan från början bygga upp en genuin relation till varje kund och därefter fortsätta att vårda och förädla den relationen.

Till skillnad från den nöjda kunden har den lojala fått en relation till både er och till era produkter eller tjänster vilket gör att denne är betydligt mer benägen att rekommendera era tjänster eller produkter vidare till vänner och bekanta. Vederbörande kommer troligtvis även att ha bättre tålamod om en leverans blir försenad eller om det skulle finnas någon skada på produkten när den kommer fram. För den lojala kunden känner er, litar på er och vet att ni kommer att ordna det på bästa möjliga sätt.

Det är allmänt känt att en missnöjd kund hörs mer än 50 nöjda kunder, men en lojal kund hörs mest av alla.