CONTENT WRITING

Ett ben av digital marknadsföring är att ta fram välskrivna texter och artiklar för att öka synlighet i sökmotorer. Texterna gör så att er sida rankas högre upp i sökmotorer och därmed leder till ökad trafik och försäljning.

På Loyalty Group har vi erfarna content writers som kan skriva långa texter till just er webbplats. Texterna utgår från väl valda sökord som vi identifierar genom att ingående analyser av vad som kan fungera just för ert företag. Artiklarna utgår både ifrån ett sökmotorperspektiv men även ur ett användarvänligt perspektiv, så att det fångar kundens intresse.

HUR ARBETAR VI PÅ LOYALTY GROUP MED CONTENT WRITING?

  • Genom noggranna analyser identifierar vi rätt sökord som skulle kunna vara relevanta för just er målgrupp.
  • Vi gör en plan över vilka texter som ska prioriteras och tid som avsätts.
  • Artiklar skrivs löpande utifrån både sökmotoroptimering samt användarvänlighet (UX).
  • Vi följer upp contentskrivandet genom tydliga rapporter och analyser över statusläget både nu och framöver.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG FÖR ATT SE HUR VI KAN HJÄLPA ER
MED CONTENT WRITING

 

Kontakta oss