POÄNGSHOPPAR

Vi på Loyalty Group bygger och driver kundanpassade inlösenbutiker och poängshoppar med de funktioner som just ert företag är i behov av. När vi tar hand om hela kedjan får ni en helt optimerad, anpassningsbar och lönsam IT-lösning med tekniska funktioner, men även en personlig kontakt och engagemang. Vi är alltid tillgängliga och tar ansvar för hela flödet från system, server, drift och support till inköp, kapitalbindning, lager, logistik till slutkund, eventuella betallösningar och kundservice via telefon och mejl.

Tillsammans med er och våra IT-utvecklare sätter vi oss ner och analyserar era behov och utreder om det redan finns några tekniska förutsättningar att utgå ifrån eller om vi ska börja från noll.

Förutom att inlösenbutiker och poängshoppar måste vara användarvänliga så är det viktigt att få fram bra sortiment. Med ett nätverk av Europas mest kända varumärken tar vi fram unika produkter med högt upplevt värde för era kunder. Vi är en oberoende partner utan egna varumärken som enbart eftersträvar optimal kundnöjdhet för er. Vi väljer alltid det bästa!

– Starkare relationer, ökad lojalitet, högre kundnöjdhet och bättre NPS – vi älskar att se resultatet av vårt arbete! Tillsammans tar vi fram den perfekta lösningen för ert bolag.

– Kontinuerliga mätningar av kundens beteende och upplevelse är viktiga för att kunna utveckla arbetet i rätt riktning och vid rätt tidpunkt.

– Vårt distributionscenter har hög logistikkapacitet och hanterar dagligen stora volymer utskick. Efter 40 år och mer än 200 miljoner levererade konsumentorder har de finslipat sina processer för maximal effektivitet och pålitlig kvalitet.

– Vi har en plattform som går att anpassa efter alla era behov – det finns inga tekniska begränsningar.

KUNDCASE – INLÖSENBUTIK
Vinstvalet – Postkodslotteriet

Ett exempel på en inlösenbutik som Loyalty Group har byggt är Svenska Postkodslotteriet vinstbutik Vinstvalet. Butiken lanserades 2016 med stor framgång och markant ökad kundnöjdhet. Idag fortsätter arbetet dagligen med effektiv produktframtagning, drift och ständig förbättring av system. Vi jobbar även oupphörligt med utveckling av användarvänlighet, och löpande med inköp, lager, kundtjänst och logistik.

”När du vinner i Vinstvalet får du välja bland fina produkter från välkända varumärken. Du kan också välja att ta ut vinstens värde i pengar”.

Se alla våra cases