HÅLLBARHET

Idag kan hållbarhet inte längre kallas för en trend, utan är en fråga som alla behöver ta ställning till på riktigt. Inte bara i varumärkeslöftet och i erbjudanden, utan på ett sätt som tar in hållbarhet i hela driften av verksamheten. Nya sätt att producera, materialval, människor och miljöpåverkan är en central fråga i alla våra inköp. Dagens konsumenter vill i allt större utsträckning handla med rent samvete och är inte beredda att betala pengar för det som inte känns bra i magen.

Loyalty Group arbetar dagligen med djupgående hållbarhetsfrågor och hjälper sina kunder att ställa krav i alla led. Vi anser att det är alla människors och framförallt alla företags ansvar att göra sitt yttersta för en hållbar värld med hänsyn till både människor och till miljö. Tillsammans måste vi tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

VÅRT EGET FOTAVTRYCK

Som tjänsteföretag kan man lätt tycka att vårt direkta avtryck på miljön är minimalt. Men man bör ändå arbeta effektivt med detta. Vi jobbar med allt från minimal energiförbrukning till tydliga miljöriktlinjer för alla medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att nå ett helt pappersfritt kontor där allt sker digitalt!

MATERIAL & PRODUKTION

Här finns det mycket vi kan påverka! Tillsammans måste vi tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Vi prioriterar alltid återvunnet, ekologiskt, Fairtrade och andra hållbara kvalitetsprodukter. Dessutom ser vi till avstånd, transporter, materialhantering och flera andra aspekter. I produktionen måste alla lagstadgade villkor för mänskliga rättigheter givetvis uppfyllas för att en produkt ska köpas in.

MÄNNISKOR & SAMHÄLLE

Som stor inköpare av produkter tillverkade i och utanför Sverige är det extra viktigt för oss att samarbeta med starka organisationer som BSCI och SMETA gör vi vårt yttersta för att förbättra villkor och för att undvika inköp från fabriker som inte håller måttet. Vi har ett ansvar som vi tar på största allvar!

VÄLGÖRENHET

Vi anser att alla välmående företag måste göra sitt yttersta för att bidra till en bättre värld! Vi har valt att stödja; Världsnaturfonden och Plan International