INKÖPSUPPDRAG & PRODUKTUTVECKLING

Som en av Sveriges största inköpare av både varumärken och sourcingprodukter hjälper vi flera stora aktörer med rena inköpsuppdrag, design och produktframtagning. Vi arbetar med vårt stora nätverk av kända varumärken samt direkta inköp från tillverkare i hela världen. Vi har höga krav på både hållbarhet och arbetsvillkor i produktionsländerna. Dessa följer vi upp med noggranna rapporter, tester och audits för att säkerställa att vi levererar bästa möjliga produkter i varje prisklass.

” Vi ser en fortsatt utveckling där företag väljer att fokusera på kärnverksamheten och lägger ut sådant som inte ligger inom ramen för detta. Vår affärsidé är att vara ett stöd för företagen i denna process. Med oss som partner når man en bättre prisbild på sina inköp, snabbare hantering och kan använda de interna resurserna på ett effektivare sätt”  Sofie Laupa, VD, Loyalty Group