HUR FÅR VI LOJALA KUNDER?

Nu när ni insett vikten av att ha kunder som inte endast är nöjda utan även lojala, behöver ni veta hur ni ska göra för att bygga upp en relation med era befintliga kunder. Här kommer några tips:

 

  • Ta fram en tydlig bild av er målgrupp och lär känna dem.

Om ni har en tydlig bild av vem er målgrupp är kan ni lättare planera hur och var ni ska nå ut till just era kunder. Det kräver en del arbete att ta fram dessa uppgifter men att hitta och bearbeta nya kunder kostar ändå mer än vad det gör att bygga en relation med de kunder ni redan har. Lojala kunder är trots allt en av hemligheterna bakom en ökad vinst och lönsamhet på sikt.

 

  • Anpassa er efter kundernas behov.

Efterhand som ni lär känna er målgrupp lär ni er vad de gillar och vilken typ av upplägg, produkter eller lösningar som passar deras behov bäst. När ni visar era kunder att ni lyssnar på och förstår dem, kommer deras lojalitet gentemot er att öka och det i sin tur kommer att stärka er relation. Kundlojalitet ökar chanserna att de rekommenderar er till andra och resulterar ofta i merförsäljning.

 

  • Använd våra lojalitetsprogram.

Allt fler företag inser vikten av ett aktivt arbete med kundlojalitet. Att ha ett lojalitetsprogram visar kunderna att ni bryr er om dem, hur viktiga de är för er och att ni vill ge ett mervärde mot att de stannar hos er.