HÅLLBAR PRODUKTION – DÄRFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT!

Vi älskar alla vår planet – därför bör vi ta hand om den!

Vi blir allt fler och jordens resurser är tyvärr inte oändliga. Därför är hållbar produktion något vi alla måste ta i beaktande. Som konsument bör du i dag ställa krav på företagen att de strävar efter att deras produktion ska genomföras på ett så resurseffektivt och hållbart sätt som det bara går. Som företag bör du i din tur ställa krav på dina leverantörer – alla kan vi göra något!

Vad menas med hållbar produktion?
Hållbar produktion är kort och gott att framställa varor med hållbara metoder. Varje steg i produktionsledet bör kontrolleras noggrant för att efterfölja de högt ställda krav som vi i dag behöver följa.

Det finns många sätt att arbeta med hållbar produktion. Dels finns det de produktionssätt som oftast förknippas med miljöpåverkan såsom kemikalier, utsläpp, och materialförbrukning. Dels gäller det att ha goda arbetsförhållanden och rätt resursfördelning. Kort och gott är hållbar produktion en hel kedja med syftet att den inverkan denna produktion bidrar till inte äventyrar för en kommande generation.


Case: Vinstvalet
För snart sju år sedan fick Loyalty Group den stora äran att utveckla och implementera inlösenbutiken Vinstvalet för Svenska Postkodlotteriet räkning. En butik utöver det vanliga – vi köper in och distribuerar produkter som är noga kontrollerade efter Postkodlotteriets höga krav. Här tas certifieringar, klimatpåverkan och mycket mer i beaktande innan inköp sker. Viktigt för oss men ännu viktigare för vår planet!


Vad är hållbar produktion för oss på Loyalty Group?
På Loyalty Group tar vi vår jord, vår framtid och vår hållbara produktion på största allvar. Även om vi på Loyalty Group främst designar och bygger digitala lösningar ger det givetvis en viss påverkan på vår miljö och omvärld.

Vid framtagning av premier från vårt design- och inköpsteam strävar vi alltid efter att köpa in produkter med minsta möjliga klimatavtryck. Våra produktexperter väljer noggrant ut de varor som passar allra bäst efter de höga krav som både våra leverantörer och vi själva har ställt på oss.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

 

Kontakta oss idag för att se vilka digitala lösningar vi kan ordna för just er!